नशीब

Submitted by shital Pawar on 27 November, 2018 - 22:32

नशिबानं तुला दिली
नाही साथ
म्हणून का सोडतोस
जीवनाची वाट
नशिबानंच केला
तुझा घात
मग का बसलास असा
ठेवून हातावर हात
उठ आणि कर नशिबावर
आताच मात
नाशिबाच्याही पुढ जाण्याची
बांध मनाशी खुणगाठ
तरच सुखी होशील तू
खडतर आयुष्यात. -

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खरंय! लाखमोलाची गोष्ट सांगितलीत.
नशीबाला बोल लावण्याऐवजी प्रत्येकाने आपले नशीब स्वतः घडवले पाहिजे.