कबुली

Submitted by अतुलअस्मिता on 23 November, 2018 - 10:42

तुझे काय ते तुला माहीत
शब्द माझे खरे आहेत
पुसट असतील अंधुक असतील
उच्चार माझे तुझेच आहेत.

तुझे काय ते तुला माहीत
आकाश माझे निळे आहे
कुठे चांदण्या लख्ख झळकित
कुठे मिट्ट काळोख आहे

तुझे काय ते तुला माहीत
गर्द झाडी हिरवी आहेत
रंगीत फुले मनात गंधित
शब्द अस्सल ग्वाही आहेत

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users