भोपळा

Submitted by Mi Patil aahe. on 23 November, 2018 - 06:49

मराठी माझी मायबोली
तरीही वेडावते इंग्रजी
काही गणित कळत नाही
सायन्स अजून वळत नाही
इतिहास तसा कच्चाच आहे
भूगोलाचा गोल शून्यच आहे

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults