बिलंदर पावसाला मारला आहे कुणी रट्टा ?

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 3 October, 2018 - 07:29

रडे थांबेचना ह्याचे, भयंकर पेटला हट्टा !
बिलंदर पावसाला मारला आहे कुणी रट्टा ?

ठळक कुंकू, करारी नाक आणिक हासरी जिवणी !
हुबेहुब रेखली आजी, जमेना हातचा घट्टा

व्यसन नव्हते सुपारीचे, समंजस घरधनी माझा !
तरीही बेभरवशी पावसावर लावला सट्टा

इथे येतात ते प्रत्येकजण नसतात ना स्कॉलर ?
सुमारांना घडवतो वेगळे कॉलेजचा कट्टा

कधीपासून नव्हते हासले माझ्याचवरती मी
नशीबा, ह्याचसाठी मांडली आहेस ना थट्टा ?

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान