गझल - रक्त एका औषधाने....

Submitted by बेफ़िकीर on 22 September, 2018 - 13:32

गझल - रक्त एका औषधाने.....

जीवनाचा खेळ कोणाला कळेना
पाहिजे ते पाहिजे तेव्हा मिळेना

वाटते होऊन पाचोळा उडावे
झाड इतके एकटे की मी गळेना

रोज ह्या हृदयात धरणीकंप होतो
मात्र स्वप्नांची इमारत कोसळेना

कोण रंगारी असावा ह्या नभाचा
एक साधा थेंब खाली ओघळेना

काय शोधायास फिरते रोज दुनिया
काय जे दुनियेतही ह्या आढळेना

प्रौढ वेश्येसारखी सारी सुखे ही
दर कमी केला तरी कोणी चळेना

धार नाही ही तुझ्या परकेपणाची
रक्त एका औषधाने साकळेना

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users