लोपला साधेपणा ही खंत आहे

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 21 September, 2018 - 03:17

ग्राह्य का धरता तिला, की संत आहे ?
सहनशक्तीला तिच्याही अंत आहे

अमरवेलीसारखे हे एकटेपण !
जीवघेणे वाटते अत्यंत आहे

दोष रक्तातील करते दूर सारे
कारले कडवट जरी.....गुणवंत आहे

येत गेल्या अनुभवांचे दुःख नाही
लोपला साधेपणा ही खंत आहे

सोहळ्यांना होत गेले पारखी... पण
आसवांनी मी तशी श्रीमंत आहे

फक्त ह्या सुर्यामधे हा दाह नाही
गाडला पृथ्वीत तंतोतंत आहे

सुप्रिया

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

येत गेल्या अनुभवांचे दुःख नाही
लोपला साधेपणा ही खंत आहे
फक्त ह्या सुर्यात सारा दाह नाही
गाडला पृथ्वीत तंतोतंत आहे >> हे दोन खुप आवडले