सत्वापरिक्षा

Submitted by prajganesha on 7 September, 2018 - 10:44

आंबेनळी घाटात झालेल्या अपघातात वाचलेले प्रकाश सावंत याना फाशी द्या हे अपघातात गेलेले लोकांचा परिवार कडून सतत सांगितले जाते हे कितपत योग्य आहे

Group content visibility: 
Use group defaults