शिक्षक दिन विशेष

Submitted by दीव on 5 September, 2018 - 01:06

आयुष्य आणि जिंकणं दोणीही
एकमेकास समांतर रेषे प्रमाणे असावे
असं प्रत्येकास वाटत .
म्हणजेच त्या रेषा मध्ये सुखाची हवा खेळती राहील .
पण नेहमीच रेषा समांतर राहतील असं नाही
एखादा प्रसंग असा येतो, रेषा एकमेकांना विभागतात
मग , विभागणाच्या बिंदू वर कधी कमी तर कधी जास्त काळासाठी दुःखाची आहट लागते.
या प्रसंगात माणसाला धीर देणार व मार्गदर्शन करणार लाभतो गुरु तो कोणत्याहि रुपात असू शकतो...
या वळणावर मार्गदर्शक गुरुजन रेषांचे खेळ बरोबर करावयास मदत करतात .
शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
#दीव

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults