अस्त एका युगाचा

Submitted by ashokkabade67@g... on 17 August, 2018 - 12:17

आज काळाचा हा निर्णय. निर्णय देवाला ही नाही पटला त्याच्या डोळ्यात आली आसवे आणि तो ढसाढसा रडला. आणि आज धरणिवर पाऊस पडला, अटलजी गेले सोडुन आम्हाला्. दुःख विसरून आपले देव स्वागतात रमला.

Group content visibility: 
Use group defaults