चाफा..

Submitted by शब्दरचना on 7 August, 2018 - 10:43

आजही फुल होऊन जमीनीवर पडायचा हट्ट
फक्त तु वेचशील म्हणूनच केला,
वाट चुकवून तु यावे इकडे
हा सोनचाफाही जणू म्हणूनच बहरला,
पण ना तु वाट चुकली,ना तुझी ओंजळ भरली,
सोनचाफ्याची फुले मात्र वाटेवर
तशीच निपचित पडली...!!!

Group content visibility: 
Use group defaults