लागल्यागत वाटते

Submitted by निशिकांत on 27 July, 2018 - 03:01

भूक नवख्या चेहर्‍याची लागल्यागत वाटते
वास्तवाचे शल्य आता टोचल्यागत वाटते

रंगरंगोटी करोनी आज सजलो मी असा !
आरशातिल चेहर्‍याला जाणल्यागत वाटते

कागदांच्या मी फुलांचा ताटवा केला उभा
धूर्त भ्रमरांना इथे पण कोंडल्यागत वाटते

मी रवंथाची कला शिकलो हुबेहुब एवढी
भूक माझी पेटलेली भागल्यागत वाटते

ताट देवाच्या पुढे जे, घेउनी मी जेवतो
पण तरी नैवेद्य देवा पावल्यागत वाटते

का उगा वारीत जावे, काय त्या पंढरपुरी?
भक्त दिसता विठ्ठलाला भेटल्यागत वाटते

राज्यकर्त्याची कधी जर सावली पडली तरी
शोधतो गंगा, मनाला बाटल्यागत वाटते

ठेवले तिरडीवरी ते प्रेत का हसते असे ?
त्यास जगण्याची लढाई संपल्यागत वाटते

का तुझ्या "निशिकांत" हाती कुंचला अंतःक्षणी
जीवनाचे रंग विटके जाहल्यागत वाटते

निशिकांत देश्पांडे. मो.क्र. ९८९०७ ९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users