गरुड

Submitted by vijaya kelkar on 24 July, 2018 - 00:07

IMG-20180706-WA0067.jpg

Group content visibility: 
Use group defaults

मला दिसतय....
चोचीचा बाक नाही जमला... बाकीच सिम्बॉलिक टाइप असेल तर मला कळाल नाही.

छान प्रयत्न!