मायबोलीच्या टाईममशीन चा योग्य वापर कसा करता येईल?

Submitted by संतोष किल्लेदार on 21 June, 2018 - 00:12

मायबोलीकडे टाईममशीन आहे हे आता वैद्यकीय , राजकीय आणि आत्मचक्रीय शास्त्रीय पुराव्याने सिद्ध झाले आहे. तज्ञांनीही ते मान्य केले आहेच.

हिम्मत असेल तर माझा पुरावा कसा चुकीचा आहे सिद्ध करून दाखवाच.

ज्यांच्या कडे इतर लेख वाचायला वेळ नाही त्यांच्या साठी थोडक्यात लिहितो.
१) मायबोलीमुळे मराठी भाषा दिवस कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिवशी सुरु झाला हे या लेखात सिद्ध झाले आहे.
२) चिनु़क्स यांनी प्रतिसादात तो १९८७ साली महाराष्ट्र शासनाने सुरु केला असे लिहले आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनीदेखील महायज्ञ करताना, चिनु़क्स यांना विचारूनच प्रसादाचा बेत ठरवला होता हे मीही व्हाटसअ‍ॅपवर वाचले आहे. पटत नाही? "डोनाल्ड ट्रंप यांनी महायज्ञ करताना, चिनु़क्स यांना विचारूनच प्रसादाचा बेत ठरवला नव्हता" असे कुठे लिहिले आहे हे दाखवा नाहितर हे वाक्य खरे आहे हे मान्य करा.
३) या दोन गोष्टींची सांगड घालून , असामी या मायबोलीवरच्या गणितज्ञाने २० जून २०१८ रोजी मायबोलीकडे टाईममशीन आहे असे सिद्ध केले. त्या काळी टाईमशीन म्हणजेच मराठीत कालयंत्र असे "मायबोली"वर बहुतेकांना माहित नसल्याने त्यांना टाईममशीन हा शब्द वापरावा लागला अशी इतिहासात नोंद आहे.

तर या टाईममशीनचा समाजाच्या कल्याणासाठी कसा योग्य उपयोग करता येईल यावर मी गेले सात दिवस विचार करतोय. मला सुचलेला उपाय असा:

टाईममशीन मधून खूप मागे पुराणकाळात जायचे. महाभारताच्या शेवटी कृष्णाच्या अंगठ्याला त्या व्याधाने बाण मारला त्या क्षणाच्या थोडे अगोदर. त्याने बाण मारला की चटकन बाण आणि अंगठा यांच्या मधे ट्वीटरची चिमणी सोडायची (टाईम मशीन मधे कधीही स्लो मोशन आणता येते). त्यामुळे कृष्ण मरणार नाही पण ट्वीटरची चिमणी मरेल. त्यामुळे भविष्यात ट्वीटरची कटकट सहन करावी लागणार नाही. आणि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष होणार नाही. सगळीकडे आनंदी आनंद होईल.

तुम्हाला टाईममशीनचा अजून काय उपयोग करून घेता येईल असे वाटते?

Group content visibility: 
Use group defaults

Rofl

अहो दादा तिकडे उपहास करून झाला, विपर्यास करून झाला, कांगावा करून झाला हे पुरेसे वाटलेले दिसत नाही. बरं काय काय नि कसे कसे सिद्ध झाले हे सांगा बरे एकदा. चांगली करमणूक आहे.

चिनूक्स यांनी काय सांगितलेय हे पुन्हा वाचा बरं. शासनाने सुरू केला असे चिनूक्स यांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी तसे सिद्ध केले पाहीजे. कारण मग चिनूक्स खोटी माहीती देत आहेत असे म्हणावे लागते.
दादा चिनूक्स यांनी घोषणा झाली असे म्हटले आहे. शासन घोषणा करतच असते. पण जोपर्यंत नियम बनवत नाही, परिपत्रक काढत नाही तोपर्यंत त्याला काहीही अर्थ नसतो. घोषणा झाली हे मला माहीत नाही. मात्र चिनूक्स यांचे रेप्युटेशन पाहता त्यांच्यावर कुणीही शंका घेऊ शकत नाही. त्यामुळे पुराव्याची मला गरज पडली नाही. ते म्हणतात याचा अर्थ ते खरे आहे.

बाकी इथे लिंक देण्यात अर्थ आहे असे मला वाटत नाही. कारण तुमच्यात तेव्हढे धैर्य नसणार . नाहीतर धाग्याला बायपास काढून , दुस-या गावाला जाऊन मूल गावाची बदनामी करण्याचा उद्योग तुम्ही आरंभला असता का ? नाही ना ? धाडस असते तर तिथेच लिहीले असते.

शासनाने एक जानेवारी २०१३ रोजी मराठी दिन साजरा करावा असे परिपत्रक काढले आहे ते कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनाच्या बाबतीत. त्या आधी एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्यामुळे एक मे हाच मराठी राज्यभाषा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येत होता हे मी तिथे दिलेल्या लिंकवर आहे. लिंक प्रतिसादात दिलेली आहे. अगदीच बाटलीने दूध प्यायचे असेल तर स्क्रीनशॉट पण देता येईल.

तर महाराज त्या लिंकवर असेही म्हटले आहे की एक मे या दिवशी महाराष्ट्र राज्य दिवस, कामगार दिवस हे महत्वाचे सोहळे असल्याने राज्यभाषा दिवस हळूहळू मागे पडला आणि नंतर विस्मरण झाले. पुढे १९९७ साली सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढून काढून ते लक्षात आणून दिले व एम मे रोजी मराठी राज्यभाषा दिवस साजरा केला पाहीजे असे म्हटले होते.

तुमच्या आणि विद्वतसभेच्या मते १९८७ साली २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी दिन साजरा करण्याचा निर्णय झाला होता तर सामान्य प्रशासन विभाग १९९७ साली एक मे रोजी मराठी राज्यभाषा दिन साजरा करण्य़ाचे परिपत्रक का काढत होते याचा खुलासा करावा.

तोपर्यंत तुमचे टाईममशीन चालू द्यात जोरात.

विपर्यास, कांगावा असल्या गोष्टींना तिकडे फाट्यावर मारण्यात आलेले आहे. Lol

तुमची बायपास सर्जरी टाळता आली तर बरे होईल या भल्या विचाराने प्रतिसाद दिला आहे.

(पहिलाच प्रतिसाद माझा पाहून काळजात धस्स झाले असल्यास माफी ) Rofl Bw Lol

मला एक कळाले नाही, तिकडे लोक व्यवस्थित ट्रोलिंग करून अडचणीच्या मुद्द्यांवरून लक्ष भलतीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करीत असताना तुम्ही त्यांना तोंडावर पाडण्याचा हा उद्योग का सुरू केला असेल ? कारण यामुळे विषय जागेवर येण्याला मदत होतेय.

खरे तर मी आभारच मानायला हवेत.

अरेच्या,
स्वतः चा धागा सोडून दुसऱ्या धाग्यांवर गोंधळ घालायला हे महोदय हजर Happy

तुमचा हा लेख खरंतर फाऊल आहे कारण तुमच्या नावात आंबा नाही. दुसरं म्हणजे वाट्टेल ते असंबद्ध लिहित सुटायचं कसबही तुमच्यात दिसत नाही. कोणीही कितीही विषयाला धरुन उत्तरं दिली तरी आपण बरोबर ट्रॅक न पकडता यडचाप लिहित सुटायची नॅक जमवायला आंबेवाल्यांचा क्लास लावा.

>> चिनु़क्स यांनी प्रतिसादात तो १९८७ साली महाराष्ट्र शासनाने सुरु केला असे लिहले आहे.

मायबोलीवर प्रतिसादाची लिंक कोठून मिळवायची ते सांगाल का प्लीज?

Lol

तब्बल पाच फीडबॅक आले, पण एकातही जात किंवा राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख नाही. लेखात दम दिसत नाही. Proud

Lol

तब्बल पाच फीडबॅक आले, पण एकातही जात किंवा राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख नाही >> आडनाव पण राहिले Wink

तुमचा हा लेख खरंतर फाऊल आहे कारण तुमच्या नावात आंबा नाही >>
तब्बल पाच फीडबॅक आले, पण एकातही जात किंवा राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख नाही. लेखात दम दिसत नाही. >> Lol

तब्बल पाच फीडबॅक आले, पण एकातही जात किंवा राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख नाही. लेखात दम दिसत नाही. >>>> Proud Lol
सही पकडे है

>>तब्बल पाच फीडबॅक आले, पण एकातही जात किंवा राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख नाही. लेखात दम दिसत नाही.<<

हो ना. लेखात डावे/लिब्ज यांच्या आवडिच्या ट्रंपचा उल्लेख असुन देखिल... Rofl

>>तब्बल पाच फीडबॅक आले, पण एकातही जात किंवा राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख नाही. लेखात दम दिसत नाही.>> Proud होच की.