अप्लिक चा पहिला प्रयत्न

Submitted by बदाम राणी on 19 June, 2018 - 04:40

खुप दिवसान्पासुन quilting करायच होत पण जमेल का अस वाटत होत. शेवटि अप्लिक जमेल अस वाटल. हा पहिला प्रयत्न.

Godhadi.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

मस्त आहे.

अप्लिक म्हणजे पॅच वर्क का?