AIPMT cha parikshya prvas

Submitted by Siddharth Pradhan on 19 June, 2018 - 02:29

AIPMT म्हणजे All india pre medical test

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

s

नक्की काय म्हणायचे आहे आपल्याला?
या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपले अनुभव शेअर करणे अपेक्षित आहे का?

तसेही गेल्या १-२ वर्षांपासून ही परीक्षा रद्द होऊन तिच्या जागी NEET (National Elegibility cum Entrance Test) सुरु झाली आहे.