तुझी वाट

Submitted by धनुर्धर on 14 June, 2018 - 06:54

तुझी वाट आता किती पहायची
त्यांना घाई झाली फुले वाहायची

दाखला मृत्युचा तयारच होता
फक्त तारीख होती लिहायची

डोहात उडी बुडण्यासाठीच होती
गरज मला नव्हती पोहायची

बंद केली सारी मनाची कवाडे
कधी माणसे तिथे राहायची

थंड झाले सारे जाणिवांचे निखारे
आता वेदना ही कशी साहायची

.........धर्नुधर.......

Group content visibility: 
Use group defaults