--स्मितहास्य--

Submitted by Nilesh Patil on 1 June, 2018 - 11:45

--स्मितहास्य--

मी जे शोधत आहे,
कदाचित ते माझे नाही..।
जे माझ्याकडून हरवले आहे,
निश्चित ते माझे नाही..।

म्हणुनच तर मी इतका,
शोधण्याचा त्रास घेत नाही..।
मला माहीत आहे ते,
कधीच मला मिळणार नाही..।

मी हात बांधले आहे,
ते स्वतःचेच आहे माझे..।
मी मनावर नियंत्रण ठेवले,
ते स्वतःचेच आहे माझे..।

मी हसत हसत आहे,
दुःखाश्रू लपवत आहे..।
मी सहजच हसून माझे,
*'स्मितहास्य'* दाखवत आहे..।

निलेश पाटील
पारोळा,जि-जळगाव
मो-9503374833

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी हसत हसत आहे,
दुःखाश्रू लपवत आहे..।
मी सहजच हसून माझे,
*'स्मितहास्य'* दाखवत आहे..।--- छान! :

वाह!