पारिजात

Submitted by कुहू on 21 May, 2018 - 00:24

पारिजातकाच्या पाकळ्यांवरचं दव
त्याच्याइतकंच हळवं,
काही क्षणांच्या सहवासातच
स्वत्व उधळून टाकणारं .....

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults