Submitted by शैलजा on 22 March, 2009 - 03:54

एक झोका, चुके काळजाचा ठोका ll धृ. ll
उजवीकडे डावीकडे
डावीकडे उजवीकडे
जरा स्वतःलाच फेका ll १ ll
नाही कुठे थांबायचे
मागेपुढे झुलायचे
हाच धरायचा ठेका ll २ ll
जमिनीला ओढायचें
आकाशाला जोडायचें
खूप मजा, थोडा धोका ll 3 ll

गीतः सुधीर मोघे
गायिका: आशा भोसले
संगीतकार : आनंद मोडक
चित्रपटः चौकट राजा

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एका तळ्यात होती बदकें पिलें सुरेख
होतें कुरुप वेडें पिल्लूं तयांत एक
कोणी न त्यास घेई खेळावयास संगे
सर्वांहूनी निराळें तें वेगळें तरंगे
दावूनी बोट त्याला, म्हणती हंसून लोक
आहे कुरुप वेदे पिल्लू तयात एक
पिल्लास दु:ख भारी, भोळें रडे स्वतःशी
भावंड ना विचारी, सांगेल ते कुणाशी
जें तें तयास टोंची दावी उगाच धाक
होतें कुरुप वेडें पिल्लू तयांत एक
एके दिनी परंतू पिल्लास त्या कळालें
भय वेड पार त्याचें वार्‍यासवे पळालें
पाण्यात पाहतांना चोरुनियां क्षणैक
त्याचेच त्या कळालें, तो राजहंस एक

गीतः गदिमा
गायिका: आशा भोसले
संगीतकारः श्रीनिवास खळे

एकाच या जन्मी जणू
फिरुनी नवी जन्मेन मी

स्वप्नाप्रमाणे भासेल सारे,
जातील सार्‍या लयाला प्रथा
भवती सुखाचे स्वर्गीय वारे,
नाही उदासी ना व्यथा
ना बंधने नाही गुलामी,
भीती अनामी विसरेन मी
हरवेन मी, हरपेन मी
तरीही मला लाभेन मी

आशा उद्याच्या डोळ्यात माझ्या,
फुलतील कोमेजल्या वाचुनी
माझ्या मनीचे गूज घ्या जाणूनी,
या वाहणार्‍या गाण्यातूनी
लहरेन मी, बहरेन मी
क्षितीजातूनी उगवेन मी

गीतकार :सुधीर मोघे
गायिका :आशा भोसले
संगीतकार :सुधीर फडके
चित्रपट :पुढ़चं पाऊल

एक वेस ओलांडली, गाव एक दूर राहिले
एकट्याच वाटेस ह्या, दिशांनीच सांभाळले ||धृ||

इथेच मध्येच क्षणैक उगाच का मी थांबलो?
सावलीत माझिया एकटा विसावलो, पुन्हा उन्हात चाललो
एक वेस ओलांडली, गाव एक दूर चालले...

उसासे फुलांचे, खुलासे सलांचे का मी ऐकतो?
मातीच्या उरातल्या स्पंदनात गुंगतो, पुन्हा मनात भंगतो
पावलास स्पर्श सांगतो, गाव दूर दूर थांबले...

संपल्या जुन्या खुणा जरी, नवा ठसा दिसे
प्रवासी पुन्हा हाच खेळ संचिती असे
एक वेस ओलांडता, गाव नवे दिसू लागले...

गीतकार :
गायक : श्रीधर फडके
संगीतकार : श्रीधर फडके
अल्बम : काही बोलायाचे आहे

पहिलं गाणं 'चौकट राजा' ना?

एक लाजरा न्‌ साजरा मुखडा, चंद्रावानी खुलला ग
राजा मदन हसतोय कसा कि जीव माझा भुलला ग
ह्या एकांताचा तुला इशारा कळला ग
लाज आडवी येती मला कि जिव माझा भुलला ग

नको रानी नको लाजू, लाजंमदी नको भिजू
हितं नको तितं जाऊ, आडोशाला उबं ऱ्हाऊ
का? ............ बघत्यात !

रेशिम विळखा, घालुन सजना, नका हो कवळुन धरू
लुकलुक डोळं, करुन भोळं, बगतंय फुलपाखरू
कसा मिळवा पुन्हा साजनी मोका असला ग

डोळं रोखुन, थोडं वाकुन, झुकू नका हो फुडं
गटर्गुम गटर्गुम करून कबूतर बघतंय माज्याकडं
लई दिसानं सखे, आज ह्यो धागा जुळला ग

बेजार झाले सोडा सजणा, शिरशिरि आली अंगा
मधाचा ठेवा लुटता लुटता, बघतोय चावट भुंगा
मनात राणी तुझ्या कशाचा झोका झुलला ग ?

गीत - जगदीश खेबुडकर
संगीत - राम कदम
स्वर - उषा मंगेशकर, अरुण सरनाईक

एकवार पंखावरुनी फिरो तुझा हात
शेवटचे घरटे माझे तुझ्या अंगणात

धरेवरी अवघ्या फिरलो, निळ्या अंतराळी शिरलो
कधी उन्हामध्ये न्हालो, कधी चांदण्यात

वने, माळराने, राई,
ठायी, ठायी केले स्नेही
तुझ्याविना नव्हते कोणी, आत अंतरात

फुलारून पंखे कोणी, तुझ्यापुढे नाचे रानी
तुझ्या मनगटी बसले कुणी भाग्यवंत

मुका बावरा, मी भोळा
पडेन का तुझिया डोळा ?
मलिनपणे कैसा येऊ, तुझ्या मंदिरात

गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत पवार
स्वर - सुधीर फडके
चित्रपट - वरदक्षिणा (१९६२)

हे श्रीरामा, हे श्रीरामा
एक आस मज एक विसावा
एकवार तरी राम दिसावा, राम दिसावा

मनात सलते जुनी आठवण
दिसतो नयना मरता श्रावण
पिता तयाचा दुबळा ब्राम्हण
शाप तयाचा पाश होऊनी, आवळीतो जिवा

पुत्रसौख्य या नाही भाळी
परि शेवटच्या अवघड वेळी
राममूर्ति मज दिसो सावळी
पुत्र नव्हे तो अंश विष्णूचा, वरदाता व्हावा

मुकुट शिरावर कटी पीतांबर
वीरवेष तो श्याम मनोहर
सवे जानकी सेवातत्पर
मेघःश्यामा, हे श्रीरामा, रूप मला दावा

गायिका : आशा भोसले
गीत : ग. दि. माडगूळकर
संगीत : वसंत देसाई
चित्रपट : मोलकरीण

(यातल्या बालकलाकराचा अभिनयही आशाच्या थेट भिडणार्‍या स्वराच्या तोडीचाच!)

एक धागा सुखाचा, शंभर धागे दु:खाचे
जरतारी हे वस्त्र माणसा, तुझिया आयुष्याचे

पांघरसी जरी असला कपडा
येसी उघडा, जासी उघडा
कपड्यासाठी करीसी नाटक, तीन प्रवेशांचे

मुकी अंगडी बालपणाची
रंगीत वसने तारुण्याची
जीर्ण शाल मग उरे शेवटी, लेणे वार्धक्याचे

या वस्त्रांते विणतो कोण
एकसारखी नसती दोन
कुणा न दिसले त्रिखंडात त्या, हात विणकर्‍याचे

गीतः गदिमा
गायकः सुधीर फडके
संगीतकारः सुधीर फडके

*******

एकतारी गाते,
गाते गीत विठ्ठलाचे
वाळवंटी ध्वजा
ध्वजा वैष्णवांची नाचे

मराठीचा बोल
बोल जगी अमृताचा
ज्ञानियांचा देव
देव ज्ञानदेव नाचे

नाचे चोखामेळा
मेळा नाचे वैष्णवांचा
नाचे नामदेव
देव कीर्तनात नाचे

अनाथांचे नाथ
नाथ माझे दीनानाथ
भाग्यवंत संत
संत रुप अनंताचे

गीतः योगेश्वर अभ्यंकर
गायिका : माणिक वर्मा
संगीतकारः श्रीनिवास खळे