तेवढ्यापुरताच होता मामला

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 19 April, 2018 - 19:22

ज्या क्षणी तू हात माझा सोडला
जीवनाने पाय मागे ओढला

केवढा उद्विग्न झाला चेहरा
कोणता होता विषय तू काढला ?

ना स्वत:चा, तो तुझा होइल कसा ?
केवढा झाला उशिर समजायला !

एवढ्यासाठीच बहुधा थांबलो
तेवढ्यापुरताच होता मामला

पोखरत काळीज आहे काळजी
सातवा तर जन्म नव्हता आपला ?

एवढ्यासाठीच चालत राहते
परतण्याचा दोर आहे कापला

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ज्या क्षणी तू हात माझा सोडला
जीवनाने पाय मागे ओढला
.....
एवढ्यासाठीच चालत राहते
परतण्याचा दोर आहे कापला

हे एकत्र वाचले की आयुष्याची फरपट लक्षात येते.
सुंदर गझल.