तू पण ना !!! (तरही)

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 31 March, 2018 - 01:48

तरही....

नको ती मागणी करतोस... तू पण ना !
उन्हाला सावली म्हणतोस... तू पण ना !!

तिला डोळ्यांमधे ह्या शोधतो माझ्या
फसवतो आणखी फसतोस.... तू पण ना ?

नको ते नेमके करतोस हट्टाने
हवे त्याची हमी भरतोस... तू पण ना !

ज़िच्यासाठी उगवतो नित्य-नेमाने
तिच्यावाचून मावळतोस... तू पण ना !

लपेटुन भाव, वाढ़वतोस तू गुंता
दिल्यागत ढील भासवतोस... तू पण ना !

कशाला चौकश्या करतोस रस्त्यांच्या ?
उभ्या जागी उभा असतोस... तू पण ना !

कशाने थांबली भुणभूण भुंग्याची ?
मिठी पडताच विरघळतोस... तू पण ना ?

किती सावधगिरीने बोलतो आपण !
दुधाने पोळला दिसतोस.... तू पण ना ?

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users