वैशाखातिल सूर्य जसा तो !

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 30 March, 2018 - 05:11

सांगा कोणी असा कसा तो
शर्यतीतला जणू ससा तो !

असा दाहतो मनास माझ्या
वैशाखातिल सूर्य जसा तो !

धागा-धागा जोडत जाते
उसवत जातो भसा-भसा तो !

उमटत जातो धुरकट होतो
ह्रदयावरचा गूढ ठसा तो !

धमन्यातिल रक्तातुन वाहे
पुलकित करतो नसा-नसा तो !

त्याला पाहुन विचार येतो
'अवघड घ्यावा कुणी वसा तो !'

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users