मोरपिस

Submitted by राजेंद्र देवी on 27 March, 2018 - 02:57

मोरपिस

तुझ्या आठवणींचे कमल पुष्प
मनाच्या डोहावर तरंगावे
यासारखे जगात दुसरे
काय सुंदर असावे

तुझ्या आठवणींचा भ्रमर
सतत घाली पिंगा
या सारखे मधुर गीत
जगात कोणते असावे 

तुझ्या आठवणींचें स्पर्श
मोरपिसासम भासावे
मोहरून जावे असे
या जगात काय असावे

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर ...