स्वत: हाती स्वत:ला सोपवेना.... (तस्वीर तरही)

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 24 March, 2018 - 04:37

तस्वीर तरहीसाठी बेफिजींचे आभार

मनाचा बोगदा सरता सरेना
उजेडाची तिरिप पडता पड़ेना

किती उपकार मानावे जगाचे ?
स्वत: हाती स्वत:ला सोपवेना

ढिगांनी माणसे शहरात बेघर
मनामध्ये कुणीही घर करेना

मुठीमध्ये ज़से आकाश अाले
तिचे पाऊल जमिनीवर पड़ेना

तुझ्या पश्चात उलगडलेय कोडे
कुणावाचून कोणाचे अडेना

युगांपासून ती भेगाळलेली
यूगांपासून तोही ओघळेना

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर!

सगळेच शेर आवडले! शेवटचा विशेष आवडला.