चिटोऱ्या

Submitted by विद्या भुतकर on 12 March, 2018 - 22:49

अनेकदा काही विचार मनात येतात आणि समोर असलेल्या कागदावर लिहून टाकले जातात. त्याचे फोटो काढून ठेवू लागले कारण तो कागद पुन्हा सापडेल याची खात्री नाही. मग ठरवून कधीतरी ते डायरीत उतरवून ठेवते. हे असे विचार म्हणजे एखादा लेख, कथा लिहिताना अवांतर सुचलेलं काही असतं तर कधी तो एक क्षणाचा विचार असतो. हे सर्व लेखाच्या स्वरुपात मांडलं जात नाही त्यामुळे माबो वर येत नाही. यातल्या प्रत्येक कागदात एखादी गोष्ट दडलेली असेल असं वाटतं. ती कधी कागदावर येईल माहीत नाही. आज यातलेच काही आज एकत्र पोस्ट करत आहे, चिटोऱ्या.

विद्या .

29132921_1619063254839870_3457855608546394112_n.jpg18118442_1324856064260592_2102036130461569477_n.jpg16996453_1267658866646979_1699718778971033076_n.jpg18119562_1327608340652031_645072947971623758_n.jpg18447339_1343685952377603_1651977273849249128_n.jpg20663786_1422858261127038_856768223314469361_n.jpg20953949_1434906943255503_1297411149482373312_n.jpg22089308_1468061499940047_4972452368017882642_n.jpg27544559_1586192591460270_4097669750830788323_n.jpg28378737_1606187396127456_1754925371369111088_n.jpg28660360_1609706735775522_1344987973216650025_n.jpg29066905_1616355688443960_4058171313586438144_n.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान आहे! डोळे कुठे भरून येतात पूर्वीसारखे ह्या ओळी पण मस्तयत पण तो फोटो फारच छान आलाय!

बाकी, माझे अक्षर पूर्वी अगदी तुझ्यासारखे होते असं जाणवले. आता बिघडलेय. तू रोज लिहितेस का? इतकं कसं छान अक्षर? की हे तुझे बिघडलेले आहे? Happy

किती ते सुरेख अक्षर आणि शब्द. सगळे चिटोरे आवडले Happy

यापुढे स्वतःच्या हस्ताक्षरात जे लिहिशील त्याचा फोटोच टाकत जा. टाईप नको करुस.

धन्यवाद. Happy
पियु, माझ्या पेजवर नियमित पोस्ट करते हे असले कागद, पण इथे निय्मित देणं होत नाही.

की हे तुझे बिघडलेले आहे? >> होय. हे बिघडलेले आहे. Happy पण तरीही प्रयत्न करते सराव करण्याचा. कागदावर लिहीत राहा, खूप छान वाटते.