ठाव!

Submitted by रेकु on 22 January, 2018 - 01:27

माझ्याच या मनाचा मजलाच ठाव नाही,
‌तम दाटल्या गुहेला,दुसरेही दार नाही!
होती जराशी थोडी, गुर्मी कधी कशाची,
आता मलाच माझी,थोडीही हाव नाही!
होतेच काही ओझे, झुकले किती धीराने,
चुकल्या ऋणावरी पण, माझेच नाव नाही!
होते कधी कुणाची,माझेही होते कोणी,
आता मुळी कुणाचे होण्यास वाव नाही!
रण रंगले किती अन,शब्दे कितीक सुटली,
मौनापरी तसाही,अती घोर घाव नाही!

Group content visibility: 
Use group defaults