नुकतीच एक इच्छा चढतेय बोहल्यावर

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 21 January, 2018 - 10:48

त्याचाच ध्यास घेते, हे चालते निरंतर
तो भेटण्या अगोदर वा भेट घेतल्यावर

जाळू नकोस अथवा घोटू नको गळाही
नुकतीच एक इच्छा चढतेय बोहल्यावर

पाहून प्रश्न मिटला चित्रामधील राणी
का बांधले असावे अंत:पुरात तळघर ?

तू स्पर्शल्या क्षणांचे झाले अमूल्य मोती
गुंफायचे कधी ते मी सोडले तुझ्यावर

हे उर्मिला-सितेला पाहून सिध्द होते
की लग्न लग्न असते, ठरवून वा स्वयंवर !

फोफावल्या मुळान्ना बसतो चुकून धक्का
बदलू नकोस माती तू वाढ खुंटल्यावऱ

अंदाज बांधण्यातच आयुष्य खर्च झाले
होते किती चुकीचे होते किती बरोबर

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खुप सुंदर..

हे उर्मिला-सितेला पाहून सिध्द होते
की लग्न लग्न असते, ठरवून वा स्वयंवर

अंदाज बांधण्यातच आयुष्य खर्च झाले
होते किती चुकीचे होते किती बरोबर

ह्या ओळी खुप भावल्या...