एका कैफात लिहिली होती

Submitted by अनन्त्_यात्री on 21 December, 2017 - 23:40

एका कैफात लिहिली होती
ती कविता

वाटलं, इतके भाषालंकार कशाला ह्या कवितेत?
मग काढून टाकले सर्व - उपमा, अनुप्रास, यमकं
साधे सुधे शब्द घेऊन पुन्हा लिहिली
तेव्हा
थोडी भुंडी पण बरीच खरीही वाटली
ती कविता

वाटलं - इतके शब्द कशाला ह्या कवितेत?
मग कापलं सपासप -
वायफळ शब्दतण
तेव्हा
थोडी ओकीबोकी पण मघापेक्षा जास्तच खरी वाटली
ती कविता

वाटलं – इतक्या ओळी कशाला ह्या कवितेत ?
मग खोडायला गेलो दोन चार ओळी
तेव्हा
ओळीतल्या रिकाम्या जागेतून
सण्णकन फणा काढत
जिव्हारी डसली
ती कविता

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान