फिट्टंफाट

Submitted by र।हुल on 23 November, 2017 - 23:03

"फिट्टंफाट"

थंडीच्या दिवसांतील सकाळची वेळ होती. सुट्टीसाठी गावाकडं निघालो होतो. पाठीवर सैक,कानात हेडसेट आणि हातात मोबाइल. खुप दिवसांनी घरी जाण्याची ओढ काही औरच असते. आपलं गाव, आपली माती, आपली माणसं यांना बघण्याची,भेटण्याची हुरहूर मनाला लागून राहिलेली असते. त्यांच्याशी हितगुज करायचं असतं. अनेक दिवसांचं-महिन्यांचं साचलं संचित गावाकडं घेऊन जायचं असतं. आदल्या दिवशीच गावाकडं जाण्यासाठीची केलेली तयारी व रिझर्वेशन केलेलं असल्यानं घाईगडबड नव्हतीच. चांगला तासभर आधीच रेल्वेस्टेशनवर आलो होतो. स्टेशनवर बर्यापैकी गर्दी होती. भरीसभर म्हणून थोडीफार 'हिरवळ' सभोवताली विखुरलेली दिसत होती. काही 'पाखरं' प्रेमवार्ता करत जागोजागी बसलेली होती. त्यांच्याकडे प्रयत्नपूर्वक दुर्लक्ष करत मी उगाचच टाईमपास म्हणून इकडून तिकडे अन् तिकडून इकडे चकरा मारत होतो. अचानक माझ्या पाठीमागच्या बाजूने मोठ्यानं "राssहूssल..." असा आवाज आला. आवाज जरासा ओळखीचा वाटला म्हणून उत्सुकतेनं मी माझ्याही नकळत गरकन मान वळवली आणि.. आणि मंत्रमुग्ध झाल्यासारखा भान हरवून नुसता बघत राहीलो.. अंजू!.. हो, अंजूच.. गोरा वर्ण, मध्यम उंची, कमनीय बांधा, अंगात पर्पल कलरचा शॉर्ट कुर्ता, त्यावर करड्या रंगाचा स्वेटशर्ट आणि ब्लैक कलरची जीन्स, डोक्यात कानांचं थंडीपासून संरक्षण करणारी पिंक कलरची सुरेख आकर्षक कानटोपी, मानेवरून पाठीवर रूळणारे मोकळे सोडलेले दाट काळे केस, खांद्यावर अडकवलेली सैक, पायात स्पोर्ट्स शूज, मनगटात चमकणारं सोनेरी घड्याळ आणि हातांत आयफोन अशा रूपात नजरेसमोर पन्नासेक फुटांवर 'ती' होती. माझ्याच दिशेनं जरासं धावत येत होती. काही क्षणांत ती माझ्यासमोर धापा टाकत आणि दम भरलेला अशा अवस्थेत येऊन उभी ठाकली.. मीही थोडासा बावरून गोंधळून गेलेलो आधी श्वास रोखून नुसता तिच्याकडे बघत राहीलो, नंतर हलकेच माझ्या ओठांतून उद्गार बाहेर पडले, 'अंजू!!!' आणि ते ऐकताच माझ्या डोळ्यांत बघत झट्कन पुढं होत तिनं कसलाही विचार न करता मला मिठी मारली! आमच्या बाजूने धडधड आवाज करत एक गाडी मार्गस्थ झाली. मी मात्र सुरूवातीला अवघडून गेलो. आजूबाजूच्या बर्याच नजरा आमच्यावर आपसूक रोखल्या गेल्या आणि मी आणखीनच बावरलो पण.. पण काही क्षणांत मला हायसं वाटलं! तिची कृती, तिचं ते वागणं हवंहवंस वाटू लागलं; कदाचित् वातावरणातील थंडीमुळे तसं असेल! जरा वेळानं ती बाजूला झाली आणि मी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. "कसा आहेस?" तिनं बाजूला होत विचारलं. धावत आल्याने तिला लागलेला दम काहीसा ओसरला होता मी मात्र तिच्याकडून अनपेक्षितपणे घडलेल्या कृतीनं बसलेल्या धक्क्यातून अजूनही सावरलो नव्हतो. शून्यात नजर लागलेलो, मनानं अजूनही हवेत, तिच्या मिठीतच तरंगत होतो. "ओ साहेब, आहात कुठं?" माझ्या डोळ्यांसमोर चुटकी वाजवत आणि खट्याळ हसत तिनं विचारलं आणि मी भानावर आलो. हलकेच एक मंद स्मित माझ्या चेहर्यावर उमटलं. "चल कुठंतरी बसू" आजूबाजूला पाहत मी बोललो. तिच्या 'हम्म' बरोबर आम्ही दोघं चालू लागलो.

'अंजली' माझी बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिकत असतानाची एक जिवाभावाची मैत्रिण. एकदम बिनधास्त मुलगी. कोणाचीही भिड न ठेवणारी. वेळेप्रसंगी समोरच्याला सणकन् कानाखाली ठेऊन देणारी. जशास तसं हा एटीट्यूड असणारी पण काही बाबतीत तितकीच भावनाशील असणारी; बुद्धिमान, सुंदर आणि गोड मुलगी. आज किती दिवसांनंतर मी तिला बघत होतो! जवळजवळ सहा-सात वर्षे झाली असतील. दहावीचे पेपर्स देऊन बोर्डिंगस्कूल सोडलं तेव्हा तिला शेवटचं बघितल्याचं अजूनही चांगलंच आठवतंय त्यानंतर थेट आज; या रूपात तिचं खुललेलं सौंदर्य मी बघत होतो. कदाचित् तिच्या या खुललेल्या सौंदर्यामुळे मी आज तिला ओळखूही शकलो नसतो पण तिचा तोच गोड हवाहवासा वाटणारा आवाज आणि तिचं पहिल्यापासूनचं असलेलं असंच आजच्या सारखं उत्स्फूर्त आणि बिनधास्त वागणं यांमुळेच तर मी, ही 'अंजली'च हे बघताक्षणी ओळखलं होतं. आमची दोघांची पावलं स्टेशनवरच्या कैन्टीनकडे वळाली. चालत असताना सहज तिनं माझा हात आपल्या हातात घेत बोटांत बोटे गुंफली आणि मी मस्तपैकी गालांतल्या गालांत हसलो. ती मात्र नजरेसमोर बघत होती!

स्टेशनवरच्या कैन्टीनमध्ये आम्ही दोघं टेबलजवळ समोरासमोर बसलो. तिनं जास्त विचार न करता पटकन वेटरला कॉफीची ऑर्डर दिली न् माझ्याकडे बघू लागली. मी मात्र अजूनही तिचंच निरीक्षण करत होतो.
"कुठे निघालास? गावाकडे?" तिनं विचारलं.
"हम्म. आणि तू?"
"मी पण रे.. बरं झालं तू भेटलास आज, मला प्रवासात सोबत होईल." ती हसत म्हणाली.
'मी तर सगळा प्रवास 'तुझ्या सोबतीनं' करायला तयार आहे!' माझं मन कसला भन्नाट विचार करायला लागलं होतं!
"किती दिवसानंतर भेटतोय आपण, आठवतंय का?" मी विचारलं.
"हम्म! आठवतंय ना. पण त्यावेळी आजच्यासारखी संपर्काची साधनं सहज उपलब्ध नव्हती त्यामुळे आपला संपर्क तुटला, आपण दुरावलो." ती म्हणाली.
'काही हरकत नाही, आज तर भेटलोय ना..' हे माझं मन पण ना...
"हम्म.. काही गोष्टींसाठी पुन्हा भेट होते असं समज.. आज आपली झाली." मी खडा टाकायचा प्रयत्न केला. ती गंभीर झाली पण लगेच विषय बदलत,
"काय करतोस इकडे?" तिनं विचारलं.
"जॉब."
"हम्म.."
समोर आलेल्या कॉफीचे सिप घेत आमचं औपचारिक बोलणं चालूच राहीलं. बोलता बोलता लक्षात आलं दोघंही आज एकाच गाडीने, एकाच डब्यातून एकत्र प्रवास करणार आहोत. मला मनोमन आनंद झाला. मी तिची प्रतिक्रिया जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला तर तिलाही आजच्या भेटीचं नक्कीच समाधान वाटलं होतं. कॉफी संपवून आम्ही कैन्टीनच्या बाहेर आलो. थोड्यावेळाने आमची गाडी येताच आम्ही आतमध्ये गाडीत चढलो. आजच्या एकत्र प्रवासाविषयी माझ्या मनांत विचार आला, 'अर्रे यामागे काही प्रायोजन? नियतीचं!' मला माझ्याच विचारांचं हसू आलं. तिने ते हेरलं. "काय रे? अजूनही स्वत:शीच हसतो, बोलतोस.. आजिबात बदलला नाहीस बरका तू..." ती मला पॉईंट आऊट करत बोलली.
"तू तरी कुठं बदललीस, तशीच तर आहेस आधी सारखी, मनमौजी!" मघाची मिठीची कृती आठवून मी म्हणालो. 'मनमौजी' या नावानं शाळेत असताना मी तिला सतत चिडवत असायचो. क्षणभर तिनं माझ्याकडे रोखून बघितलं. मग खट्याळ हसली. 'तू ना...' असं पुटपुटत समोर पुन्हा चालू लागली. ट्रेनच्या मोकळ्या डब्यातील खिडकीजवळचे दोन रिकामे सिट्स आमची वाट बघत होते.

रेल्वेची चाकं प्रवासाच्या पुढच्या दिशेनं पळायला लागली तर आमची विचारांची चाके आम्हा दोघांना उलट्या दिशेनं भुतकाळाकडे न्यायला लागली. एक एक जुनी आठवण निघायला लागली, अगदी सुरूवातीपासूनची. दोघेजण गप्पांमधे हरवून गेलो. आमची शाळा, आमचे शिक्षक, मित्रमैत्रिणी यांच्याबद्दलच्या आठवणींना नव्यानं उजाळा दिला जात होता. अनेक गंमतीजंमतींना आठवून पोटभरून हसत आणि हसवत होतो. त्यावेळी एकमेकांशी शेअर केलेले क्षण आता आठवून पुन्हा जगत होतो. पुढील कित्येक तास आमचे गप्पांच्या सोबतीनं संस्मरणीय बनले. खरंच हा एक आयुष्यातला यादगार दिवस ठरला, अनेक अंगांनी.

आमची गाडी आता लोकवस्ती मागे टाकून दुर्गम डोंगरदर्या आणि जंगलाच्या परिसरातून जात होती. डोळ्यांना सुखदायक असं निसर्गाचं हिरवंगार चित्र खिडकीतून दिसत होतं. आम्ही दोघंही बाहेरचा परिसर न्याहाळण्यात हरवून गेलेलो. निसर्गाचा हिरवा नजराणा बघून मला आमची शाळेची एक सहल आठवली इतक्यात,
"तुला आठवतं, आपली आठवीला असताना गेलेली सहल?" एकदम आठवल्यासारखं करत अंजली बोलली.मी हसलो. काही गोष्टी एकाचवेळी आठवण्याला काही 'खास' कारणं तर नसतात?...
"हो तर." मी उत्तरलो.
"कसली धम्माल केली होती ना, आपण सगळ्यांनी मिळून!" ती म्हणाली.
"तुला सगळं काही लक्षात आहे तर.." माझ्या डोळ्यांसमोर एक छानशी आठवण तरळली.
एक झक्कास स्माईल देत तिनं म्हटलं, "का नसणार बरं? ते दोन तिन दिवस तू माझ्यासाठी केलेला 'त्याग' मी कशी विसरेल..."
"त्या ग.." मी जरासं मोठ्यानं हसलो.
"हो मग त्यागच!"
"अगं त्याग वैगरे काही नव्हतं.. एक गोड गुलाबी मुलगी गुलाबी थंडीत कुडकुडत असताना गुलाबाच्या फुलासारखे तिचे लाल झालेले गोबरे गोल गाल बघून खरंतर मला दया आलेली म्हणून मी माझी कानटोपी त्या मुलीला देऊ केलेली..."
"अरे व्वा! फ्लर्ट करतोयेस?" ती लाडीक हसली.
"नाही गं.. गंमत! पण तू, तुझी टोपी विसरण्यामुळे माझी गैरसोय झाल्यानं सहलीवरून आल्यानंतर थंडीमुळे मी आठ दिवस आजारी पडलो होतो."
"बिच्चारा राहुल! पण ते आठ दिवस मी घेतलेली तुझी काळजी विसरलास वाटतं."
"काळजी!" मला हसायला आलं,
"तू माझी काळजी पण करायचीस?" मी मुद्दामहून म्हणालो.
"मग! मित्राची काळजी करण्यात गैर काय?"
"आणि मित्राला विसरून जाण्यात पण काहीच गैर नाही, नाही का?" पण मी मारलेल्या या पंचकडे तिनं सरळ सरळ दुर्लक्ष केलं आणि ती खिडकीबाहेर शून्यात बघितल्यासाखं पाहू लागली; निदान मला तरी तसंच वाटलं. नंतर बराच वेळ आम्ही दोघं शांत बसलो. आणि नंतर अचानक,
"अरे तुला ती प्रणाली आठवते का?" तिनं विचारलं.
"अंs.. हो, पुसटशी." मी विचार करून म्हणालो. ती हसली.
"का गं, का हसतेस?"
"तू तिला लाईक करायचास ना त्यावेळी?" मी अवाक् होऊन तिच्याकडे बघितलं.
"कसा मोठाले डोळे करुन बघतोयस साध्याशा प्रश्नावर!.."
"नाहीतर काय? कुठं ती प्रणाली न् कुठं त्..." मी शब्द आवरला, बोलणं अर्धवट सोडून गप्प झालो. आता अवाक् होण्याची तिची पाळी असावी असं तिचं माझ्याकडे बघण्यावरून मला वाटलं.
"म्हणजे नव्हता करत?" तिनं चलाखीनं माझ्या अर्धवट बोलण्याला बगल देऊन विषय पुढे नेला. कदाचित् तिला आत्ताच माझ्याकडून काही ऐकायचं नसावं असं मला वाटून गेलं.
"तुझं काहीतरीच आपलं!" मी म्हणालो.
"अरे मला वाटायचं तसं.."
"हो?"
"हम्म!"
"मलापण"
"काय?"
"काही नाही.. जाऊदे.. " मी म्हणालो. ती पुन्हा खिडकीतून बाहेर बघू लागली. तिला नजरेसमोर नक्कीच काहीतरी वेगळं दिसत असावं असं मला वाटलं.
मी मनांत विचार करू लागलो, काय बरं असावं हिच्या मनांत? प्रणालीचा न् माझा काहीच संबंध नसताना तिनं मुद्दामहून तिचं नाव का बरं घेतलं असावं? तिला काही सांगायचं-बोलायचं किंवा माझ्याकडून काही ऐकायचं असावं का?.. आता तिनं आपले डोळे मिटून घेतले होते पण माझी विचारांची गाडी मात्र सुसाट सुटली होती.
कदाचित् त्यावेळी शाळेत असताना तिलाही आपल्याबद्दल नक्कीच काहीतरी वाटत असावं, मैत्रीच्या पलिकडचं आणि प्रेमाच्या अलिकडचं! का नाही वाटणार बरं? ते वयच तसं असतं. किशोरवयीन अल्लड वयातलं सुप्त आकर्षण हलकेच प्रेमात घेऊन जातं. अर्थात् आकर्षण आणि प्रेम यांत भेद करणं त्यावेळी शक्य होत नाही. तरीही त्या वयात एकदुसर्याचा निरोप घेत असताना ओलावणारे डोळे हे नक्कीच प्रेमाचे निदर्शक असतात, नाही का? माझ्या डोळ्यांसमोर मी बोर्डिंगमध्ये दाखल झाल्यापासून दहावीचे पेपर्स देऊन तिथून बाहेर पडलो तोपर्यंतचा ओझरता प्रवास उभा राहीला. सहावीला असताना घरच्यांनी मला बोर्डिंग स्कूलमध्ये टाकलं. लहान वय, घरापासून, आपल्या माणसांपासून खूप दूरवर अनोळखी जगात मी आलो होतो. आधी बावरलेला मी दोनतीन महिन्यानंतर बर्यापैकी रुळलो. घरची आठवण कमीकमी होत गेली. काही नविन मित्र-मैत्रिणी बनले त्यात अंजली होती, माझी क्लासमेट. जसजसे दिवस, महिने पालटत गेले आम्ही दोघं क्लोज फ्रेंड्स बनत गेलो. निरागस वयात फुललेली त्यावेळची मैत्री, निरनिराळे प्रसंग, एकदुसर्यांच्या मुद्दामहून काढलेल्या खोड्या, अनेकदा केलेली -झालेली फजिती, भांडणं आठवून आजही खुदकन् हसू येतं. किती निष्पाप आणि निरागस असतो आपण दहा-बारा वर्षांचे असताना, नाही का?.. अशातच आयुष्यात एक वळण येतं जे आपल्याला 'बालक' या स्थितीमधून 'किशोर' या अवस्थेकडं घेऊन जातं. शरीरातील हार्मोनल आणि फिजीकल चेंजेसमुळे आपल्या मनोवृत्तीत बदल होत असतो. या संक्रमनावस्थेत आपला बरोबरच्या भिन्न लिंगाच्या व्यक्तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काहीसा बदलतो आणि जवळच्या मैत्रिणींविषयी (मुलींच्या बाबत मित्रांविषयी) मैत्रीच्या पलिकडचं एक सुप्त आकर्षण आकार घेत असतं. आपल्याला ती व्यक्ती 'आवडायला' लागते. असंच काहीसं मी नववीत शिकत असताना घडत होतं. नववीची उन्हाळ्याची सुट्टी संपवून मी दहावीच्या वर्गात दाखल झालो त्यावेळी मी मानसिकदृष्ट्या पुर्णपणे बदललेलो होतो. 'अंजली' आता फक्त मैत्रिण वाटत नव्हती तर त्यापलीकडे तिच्याविषयी काहीतरी वेगळंच वाटत होतं. नक्की काय ते मात्र त्यावेळी उमगत नव्हतं. तिला बघताच छातीतली धडधड वाढायची, तिच्याशी बोलताना ओठ थरथरायचे. एखाद्या दिवशी ती दिसली नाही, भेटली नाही तर बेचैन व्हायचो. माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यावेळच्या तिच्या देहबोलीनुसार तिलाही असंच काही नक्की वाटत असणार. पण दहावीचं महत्वाचं वर्ष, अभ्यासाचा 'लोड' यांमुळे दोघांच्याही मनांतील भावना तशाच अबोल राहिल्या. अशातच वर्ष संपलं. आमचा निरोप समारंभाचा दिवस उजाडला. १३ फेब्रुवारी ०७! आमचा दहावीचा निरोप समारंभ होता. गेल्या पाच वर्षांचा दिर्घ प्रवास संपवणारा तो एक आयुष्यातला यादगार दिवस होता. आम्ही सगळे मित्रमैत्रिणी, शिक्षक एकमेकांचा औपचारिक तरीही भावनावश होऊन निरोप घेत होतो. त्या दिवशीचा शेवटचा प्रसंग माझ्या डोळ्यांसमोर उभा राहीला. अचानक अंजली माझ्यासमोर येऊन ऊभी झालेली आणि नकळत माझे डोळे पाणावले होते. मुलं कधी मुलींसमोर रडत नसतात या विचारानं मी डोळ्यांतील पाणी लपवण्याचा प्रयत्न केलेला. अशीच काहीशी तिचीही अवस्था झाली होती आणि मग ओलावल्या डोळ्यांसोबत काहीच न बोलता ती तिथून निघून गेली होती. खरंतर मला त्यावेळी तिच्याशी खुप काही बोलायचं होतं, तिला मनातल्या भावना सांगायच्या होत्या पण असलं काहीच घडायचं नव्हतं. नंतर परीक्षेच्या काळात एकमेकांना शुभेच्छा देण्यापुरतं औपचारिक बोलणं फक्त व्हायचं. शेवटचा पेपर संपल्यानंतर लगेच त्याच दिवशी ती तिच्या बाबाबरोबर गावाकडे निघून गेली. जेव्हा मला ती गेल्याचं कळालं तेव्हा तिची भेटही घेता आली नाही याचं मला खुप वाईट वाटलं होतं. तिनं का बरं मला टाळलं असावं या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे नव्हतं. कधीतरी वाटायचं, तिच्या शिस्तप्रिय बाबांना ती घाबरत असावी. काही असो पण शेवटी त्यावेळी माझं ते अबोल प्रेम मात्र अनुत्तरीत अन् अव्यक्तच राहीलं होतं. बर्याच वेळानं विचारांच्या तंद्रीतून मी बाहेर आलो.

संध्याकाळचे साडेसात वाजत आलेले. अंजलीचं स्टेशन येण्यास आणखी दिड-दोन तास बाकी होते. दिवसभर मनसोक्त गप्पा मारून ती बाजूला माझ्या खांद्यावर अलगद डोके टेकवून शांत झोपली होती, निरागसपणे. त्या सुंदर चेहर्याला मी कितीतरी वेळ न्याहाळत राहीलो. मनांत एक विचार आला, 'एक लहानपणापासून आवडणारी मुलगी जी सोबतीनं शाळेत शिकली, बोर्डिंग लाईफ जगतानाची जिवाभावाची सोबत, विरंगुळा बनली ती आज इतक्या दिवसांनी भेट झाल्यानंतरही माझ्या खांद्यावर डोकं टेकवून शांतपणे गाढ झोपली होती, केवढ्या विश्वासानं!' या विचारानं एक शांतपणाची सुखद जाणिव मला झाली. मीही डोळे मिटून घेतले. माझं मन पुन्हा विचाराधीन झालं. शाळा संपताना तुटलेल्या संपर्कानं आम्ही दोघं दूरदूर निघून गेलो आणि आज अशी अचानक भेट घडून आली. कदाचित् आम्हा दोघांना आयुष्यभरासाठी एकत्र आणायला! विचारानं मी सुखावलो. मनांत आलं, आज तिच्यासोबत तिच्या स्टेशनवर उतरून घ्यावं आणि तिला 'दिल की बात' सांगून आयुष्यभराची जिवनाची सोबती म्हणून मागून घ्यावं... ठरवलं, हिच ती वेळ! आज नाही तर कधीच नाही. मनांत ओळी रेंगाळल्या,

"हरवलीस वेडे कधी आज सापडली
चंद्राच्या सोबतीला चांदणी अवतरली"

रेल्वेची गती हळूहळू कमीकमी होत गेली आणि ती थांबली. आम्ही दोघं आपापल्या सैक घेऊन अलगद खाली उतरलो. स्टेशनवरील लाईट्सच्या झगमगाटाने आमचे डोळे दिपून गेले. आम्हाला घेऊन आलेली गाडी पुढे तिच्या मार्गानं निघून गेली. आम्ही दोघांनी एकमेकांकडे बघितलं. दोघांच्या चेहर्यावर स्मित उमटलं.
"आता?" मी विचारलं.
"घरी जाऊया." तिनं म्हटलं.
आम्ही दोघं चालतचालत रेल्वेस्टेशनच्या बाहेर पडलो तसा एक रिक्षावाला आम्हाला सामोरा आला,
"कुठं जायचंय?" त्यानं विचारलं.
मी अंजलीकडे बघितलं. तिनं मात्र त्याच्याकडे पाहून नकारार्थी मान हलवली आणि आम्ही पुढे निघालो. शंभर-सव्वाशे फुट अंतर पार करून आम्ही मुख्य रस्त्यावर आलो. उजवीकडचा टर्न घेऊन चालू लागलो. अचानक माझ्या मनांत शंकेची पाल चुकचुकली. मी जागेवर थांबलो. तिचा हात माझ्या हातात असल्याने तिलाही थांबावं लागलं. तिने मागे वळून माझ्याकडे भुवया उंचावून प्रश्नार्थक पाहिलं.
"अगं, अंधार कितीये बघ. साडेनऊ वाजून गेलेत. रिक्षा करून जाऊयात?" मी म्हणालो.
"अरे दहा मिनिटांचीच तर पायवाट आहे बस.. चालतच जाऊ." तिनं म्हटलं.
"नक्की?" मी विचारलं. ती आश्वासक हसली. आम्ही पुन्हा चालायला लागलो.
"या सुनसान रस्त्यावर कुणी गुंडे-मवाली आडवे आले तर..." मी शंकित स्वरात बोललो.
"यू नो? वी बोथ आर दि कराटे चैम्पियन्स." तिनं आठवण करून दिली. तोच शाळेत असतानाचा बोलण्यात डोकावणारा कमालीचा आत्मविश्वास. ही मुलगी खरंच एक अजब रसायन आहे असा एक विचार माझ्या मनांत चमकून गेला. आम्ही पुन्हा चालायला लागलो.
वरती आकाशात पौर्णिमेचं लख्ख चांदणं पसरलेलं होतं. त्याच्या पिवळसर दुधाळ रंगानं सारा आसमंत, धरा न्हाऊन निघाली होती. त्या शांत आणि सुनसान रस्त्यावर आम्ही दोघंच हातात हात गुंफून चाललो होतो, एकदम 'आजाद पंछी' बनून. मी तिचं चंद्रप्रकाशानं झळाळणार अंधूक पिवळसर सौंदर्य डोळ्यांत साठवत होतो, तिच्याही नकळत. एका बेसावध क्षणी तिनं माझ्याकडे एक चोरटा मोहक कटाक्ष टाकला न् माझी चोरी पकडली गेली, मी आधी नजर चोरली मात्र ती मधाळ हसली. तिच्या त्या मधाळ हसण्यानं मी विरघळलो. आम्ही दोघंही चालायचं थांबलो. एकदुसर्याला न्याहाळत एका अनावर ओढीनं हळूहळू जवळ आलो. माझ्या मानेभोवती तिच्या नाजूक हातांचा विळखा पडला. माझ्या हातांच्या ओंजळीत तिचा 'चंद्रकोरी' चेहरा आला. नजरेत नजर गुंतली गेली, खोल खोल.. लयबद्ध श्वासांची गती वाढली, त्यांची उष्णता जाणवायला लागली. आमचं दोघांचंही भान जणू हरवलं आणि हलकेच ओठांवर ओठ टेकले गेले. मनांत शब्द रेंगाळले,

"ऊजळला चंद्र गुलाबी बोल थरथरले
चुंबन घेण्या रसाळ ओठांत ओठ दिले"

*****

"ऐ राहूल, राहूssल... अरे उठ." अंजलीनं आवाज दिला.
"ऊंss.." मी.
"अरे, वाजलेत किती बघ."
"जाऊदे ना गं, झोपू दे मला... दमलोय मी रात्रीच्या प्रवासानं." मी अर्धवट झोपेत म्हणालो.
"अरे उठ लवकर, जायचंय मला."
"नको ना जाऊ... आज सुट्टी घे."
जरा वेळ ती शांत राहिली. काहीच बोलली नाही आणि नंतर,
'तू पण ना... थांब असा नाही ऐकायचास..' असं बोलत तिनं तिच्याजवळच्या बाटलीतल्या थंडगार पाण्याचा शिडकावा माझ्या चेहर्यावर मारला. एकाएकी त्या रक्त गोठवून टाकणार्या पाण्याच्या थंडगार स्पर्शानं माझी झोप कुठल्या कुठे उडून गेली. मी डोळे फाडून तिच्याकडं बघितलं मग आजूबाजूला पाहू लागलो न् माझ्या एकदम ध्यानात आलं, आम्ही तर अजून ट्रेनमध्येच आहोत. म्हणजे.. म्हणजे मघापासून मी बघत होतो ते एक सुंदर गोड गुलाबी स्वप्नं होतं तर! मला जाणिव झाली. तिला माझी सगळी धांदल लक्षात आली असावी. 'नाही' अशी नकारार्थी मान हलवत, "तू अजूनही अगदी तसाच आहेस लहानपणीसारखा, स्वप्नाळू!" ती बोलली.
मी आता पुर्णपणे जागा झालो होतो. आता थोड्याच वेळात ती उतरणार होती आणि मग कदाचित मीसुद्धा. मी मनांत शब्द जुळवत होतो आणि ती? ती शांतपणे ट्रेनमधून उतरण्यासाठीची तयारी करत होती. तिचा चेहरा प्रसन्न होता, पुर्ण उमललेल्या गुलाबाच्या फुलासारखा टवटवीत.
गाडी स्टेशनमध्ये येऊन थांबली. गाडी आल्याची स्टेशनवर अनाउंसमेंट झाली. ट्रेन बदलण्याचं कारण पुढं करून मी तिच्यासोबत खाली उतरलो... आम्ही आत स्टेशनमध्ये गेलो. ज्या क्षणाची मी सकाळी ती भेटल्यापासून वाट बघत होतो तो क्षण आलेला.
"अंजली" मी हलकेच बोललो. तिनं चालणं थांबवून माझ्याकडे वळून बघितलं. आता आम्ही दोघं समोरासमोर उभे होतो. तिने भुवया उंचावल्या.
"अंssजssलीss" ...
मी बाजूला बघितलं. एक उंची सुट घातलेला, जवळपास माझ्याएवढीच उंची असलेला, वर्णानं गोरा, हैंडसम तरूण आमच्याकडे येत होता. मी समोर अंजलीकडे बघितलं. ती त्याच्याकडेच बघत होती. मी हळूच 'अंजू' म्हणून तिचं लक्ष वेधलं. तिनं माझ्याकडे बघितलं,
"अ.. अमन, माय हब्बी-माय लाईफ!" ती स्मित करत बोलली. माझ्या डोळ्यांत पाणी तरळलं. त्याला कष्टपूर्वक मी आवरलं. एव्हाना अमन आमच्याजवळ येऊन उभा राहीला होता. अंजलीनं आमची दोघांची ओळख करून दिली. मी दोघांचा निरोप घेणार इतक्यात तिनं विचारलं,
"आता ट्रेन?"
"पहाटे... तिनला" मी माहिती दिली.
"तोपर्यंत? आणि एवढ्या थंडीत?" तिनं काळजीच्या सुरात विचारलं.
मी हसून खांदे उडवले, "वेटींग रूम!"
तिनं आपल्या डोक्यातील कानटोपी काढून माझ्या हातांत कोंबली आणि हसून 'बघ उपयोग होईन' म्हणाली. अमननेही यावर हसून माझ्याशी हस्तांदोलन करत निरोप घेतला. आपल्या आलिशान कारमध्ये बसून दोघेजण निघून गेले. हातातल्या कानटोपीकडे मी उदास चेहर्यानं बघितलं आणि वेटिंग रूमच्या दिशेनं पावलं वळवली. तेथे पुढील चारपाच तास मी बसणार होतो, ट्रेनची वाट बघत...

ट्रेनचीच की मिना-मिनम्माची..???

―र।हुल/ जुलै, नोव्हेंबर १७

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

मस्त लिहलयं..

मला एकदम कुछ कुछ होता है मधला शाहरूख,काजोल आणि सलमान आठवला...

छान आहे.
कुछ होता है मधला शाहरूख,काजोल आणि सलमान आठवला...>>> अगदी.
अंजली राहुल वैगेरे सेमच. सलमानचं नाव पण अमन होतं वाटतं त्यात. आता आठवत नाहीये. Happy

मिठी मारणं, हातात हात गुंफणं वैगेरे चं आजकाल काही वाटेनासं झालंय लोकांना.
त्यात त्याच्या बाजुला बसुन खांद्यावर डोकं ठेवुन झोपी जाणं माझ्यासारख्या म म साठी टु मच आहे.
आणि एवढ्या खास मित्राला प्रवासात एकत्र असुनही लग्न झालंय हे न सांगणारी मैत्रीण कशी?
एवढे सिग्नल दिले तिने बिचार्‍याला.

@सस्मित ...कदाचित तिला आधीपासूनच त्याच्या भावनेविषयी माहीत असेल म्हणून शक्य होईल तितका फारसा त्रास न देता छान आठवणी ठेऊन तिने लग्न झाल्याच असेल..

छान लिहिलयं

मिना-मिनम्माची..??? >>> म्हणजे ?

छान लिहिलयं

मिना-मिनम्माची..??? >>> म्हणजे ?

छान लिहिलंय .. आवडलं Happy

सस्मित, हो तो अमनच
आणि मीना मिन्नम्मा चेन्नईचीच..

पण मला वाचताना शाहरूख डोळ्यासमोर नाही आला. शेवटाला तर नाहीच नाही. कारण शाहरूख स्वस्थ बसणारयातला नाही. तो लोकांच्या प्रेयसी आणि बायका पळवण्यात वस्ताद आहे Happy

धन्यवाद अजय, सस्मित, पंडितजी, अनिरुद्धजी, आबा, अदिती,ऋ, अक्षय. Happy
शब्दखुणांत मी 'कुछकुछ..' चा उल्लेख केलेला. खरंतर 'कुछ कुछ...' न् माझ्या गोष्टीत फक्त नामसाधर्म्यच आहे पण शेवट करताना अमनवरचा कुछकुछ.. मधला अन्याय दूर केला म्हणून शिर्षक 'फिट्टंफाट' Proud मिनम्मा चेन्नईचीच एका नविन कथेची सुरूवात करता येईल म्हणून.

bhari!!!

मस्त...
शेवट करताना अमनवरचा कुछकुछ.. मधला अन्याय दूर केला म्हणून शिर्षक 'फिट्टंफाट'>> Lol
कानटोपी Proud

धन्यवाद मेघा, सायुरी Happy
कानटोपीची पण फिट्टंफाट न् दिली बरका आता कानटोपी.. आता फुलपाखरू हवंय!