१ शेर

Submitted by पुरुषोत्तम मानमोेडे on 31 October, 2017 - 16:02

दिवे सारे जळू दे आतल्या मज् आतड्यांचे...
उजेडी खेळ तू माझ्या मनाची हीच आशा...

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults