हात नगा लाऊ त्याचा गाडीला

Posted
6 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

संजयचा बाप्यानी युपीचा या भैयानी
मुम्बई ही काढली विकरीला
हात नगा लाऊ त्याचा गाडीला

निरूपम हा चाले कसा तोर्या ने
पैसे ओढितो हा कसा खोर्या ने
भाउ लोकाना घाली पाठीला
हात नगा लाऊ त्याचा गाडीला

घालतो हा छटपूजा कशी जोमात
मनसैनिक येता जाईल कोमात
त्यानी याचा मिशीचा केस का हो ओढिला
हात नगा लाऊ त्याचा गाडीला

लाज थोडी ठेव राहतया जागेची
माज नको करु खात्या अन्ना ची
मुम्बई हया नगरीने तुला का ग पोशिला
हात नगा लाऊ त्याचा गाडीला

केदार

30/10/2017

विषय: 
प्रकार: 

दुखती रग, पण मुंबईकर आधी चुकचुकणार, मग म्हणणार की आधी बरे होते ट्रेन मधून उतरल्यावर लगेच 2 मिनिटांमध्ये भाजी/वस्तू घेता येत होती, आता वाट वाकडी करून मंडई/दुकानात जावे लागते.

छान आहे,

दुखती रग, पण मुंबईकर आधी चुकचुकणार, मग म्हणणार की आधी बरे होते ट्रेन मधून उतरल्यावर लगेच 2 मिनिटांमध्ये भाजी/वस्तू घेता येत होती, आता वाट वाकडी करून मंडई/दुकानात जावे लागते. >>> हे ही खरे आहे

खटक्यावर बोट, जाग्यावर पलटी.
पहिलं कडवं मीटर मध्ये बसायला तिसर्‍या ओळित ५ अक्षरे कमी पड्लीत Proud
चालित म्हणताना चांगलीच ठेचकाळले तिथे, बाकी उत्तम.