कातरवेळ

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 27 October, 2017 - 04:48

कातरवेळ

क्षितिजाजवळ खरवडलेले भकास आकाश
तांबडया पिवळया जखमा, चेहरा उदास

ओहोटीच्या वळवळीत, हरवला भरतीचा थरार
खारे पाणी साकाळत डोळा , किनारा निराधार

आकाशाच्या पोकळीत अजूनही गुंजतेय
परागंदा पाखरांची फडफड, भरतीची गाज

हळूहळू दाटतो अंधार अंतर्मुख निळया जळी
ठसठसु लागतं चांदणं आठवांचं कातरवेळी

दत्तात्रय साळुंके

Group content visibility: 
Use group defaults

छान, आवडली

शशांकजी खूप , खूप धन्यवाद उस्फूर्त प्रतिक्रियेसाठी
VB खूप आभार प्रतिसादासाठी

वृंदाजी कृपया मला सर म्हणू नका .
मी आपला व अक्षयजी , अंब्दज्ञजी चा खूप आभारी आहे या उस्फूर्त प्रतिसादासाठी