रांगोलि

Submitted by vijaya kelkar on 22 October, 2017 - 07:37

IMAG0567.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान

खुपच छान.

मायबोलीवर सायु ह्या आयडीचा रांगोळीचा धागा आहे. त्यात सगळे रांगोळीचे फोटो टाकतात.