वर्षानुवर्ष जागा ती मोकळीच होती

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 17 October, 2017 - 03:06

त्यांच्यातली समस्या ही वेगळीच होती
तो ही कवीच होता तीही कवीच होती

झाले बरेच झाले अश्रू झरून गेले
डोळ्यांमधे व्यथेला जागा हवीच होती

प्रेमामधे स्वतःच्या पडते अश्याचसाठी
वर्षानुवर्ष जागा ती मोकळीच होती

एकांतवास मिळता हे ही कळून आले
दोघान्मधे तफावत होती बरीच होती

आयुष्यभर जिच्यावर होतीस तू विसंबुन
ती साथ सोडणारी छाया तुझीच होती

ती एवढ्याचसाठी नजरेतुनी उतरली
बोलत खरीच होती वागत खरीच होती

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users