भंग

Submitted by कुणी दिवाणा on 25 September, 2017 - 15:11

बोलते आहे कुणाशी पेटलेले हाड माझे
छाटले बहूतेक कोणी ओळखीचे झाड माझे

आसवांनी आर्जवांचे ऐकले होतेच केंव्हा
पोळले ते शेवटी नाकारण्याचे लाड माझे

खुंटला एकांत माझी भेट माझ्याशीच झाली
फोडले मुस्काट त्याने बंद दाराआड माझे

चालले राञीस कोठे घेउनी वारे पून्हा
रे नको दावू कुणा र्हदयातले भगदाड माझे

आरशा आडुन त्याने एकदाचा घात केला
भंगलेला 'प्रविण' आता जोडतो थोबाड माझे

Group content visibility: 
Use group defaults