रंगरंगोटी - चि. सतेज ( वय वर्षे ५)- वावे

Submitted by वावे on 29 August, 2017 - 02:17

IMG_20170829_113635.jpg

Group content visibility: 
Use group defaults

आकाश आणि जमीन रंगवण्यासाठी लागणारा पेशन्स नसल्यामुळे ते तसंच सोडून दिलं आहे. Happy
काही ठिकाणी मी outline काढून दिली आहे Happy

सुंदर.

छान!!!

वा!