गणेशोत्सव २०१७ : श्री गणेश प्रतिष्ठापना

Submitted by संयोजक on 23 August, 2017 - 23:43

maayboli_Ganesh-2017-640.jpg

हिंदू परंपरा जीवनाभिमुख आणि सौंदर्योपासक आहे. तीत अर्थ आणि काम यांना धर्म आणि मोक्षाच्या बरोबरीने पुरुषार्थांत गणले गेले आहे. आपले सर्व देवदेवता अस्त्रशस्त्रांसोबतच 'गीतं वाद्यं च नृत्यं च' कलांतही निपुण आहेत. गणपतीतर चौदा विद्या आणि चौसष्ट कलांचा अधिदेव! त्याच्या साजिर्‍या सुलक्षण नृत्यमग्न मूर्तीचं श्रीसमर्थ रामदासांनी दासबोधाच्या प्रथम दशकातील दुसर्‍या समासात केलेलं हे वर्णन स्वाती आंबोळे यांच्या आवाजात.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तुच सुखकर्ता तुच दुखहर्ता
अवघ्या दिनांच्या नाथा
बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे
चरणी ठेविते माथा! __/\__

गजाननम् भूतगणादिसेवितम् कपिथजंबूफलचारूभक्षितम् |
उमासूतम् शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम् ||

ॐ शुक्लांबरधरं विष्णूं शशिवर्णं चतुर्भुजं |
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांतये ||

ॐ गं गणपतये नमः |

परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमेश्वरम् |
विघ्ननिघ्नकरं शांतं पुष्टं कांतमनन्तकम् ||

सुरासुरेंद्रै: सिद्धैंद्रै: स्तुतं स्तौमि परात्परम् |
सुरपद्मदिनेशं च गणेशं मंगलायनम् ||

इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहरं परम् |
यः पठेत् प्रातरुथाय सर्वविघ्नात प्रमुच्यते ||

|| श्री गणेशाय नमः ||

नारद उवाच|

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् |
भक्तावासं स्मरेनित्यमायु:कामार्थसिद्धये ||

प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकम् |
तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् ||

लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च |
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् ||

नवमं भालचंद्रं च दशमं तु गजाननम् |
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ||

द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः |
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ||

विद्द्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् |
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् ||

जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै: फलं लभेत् |
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ||

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्व यः समर्पयेत् |
तस्य विद्द्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ||

इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं महागणपतिस्तोत्रं संपूर्णम् ||

मंडळी, मायबोली गणेशोत्सव २०१७ ची सांगता झालेली आहे.
आपल्या भरभरून प्रतिसादाबद्दल अनेक धन्यवाद!
गणपतीबाप्पा मोरया! पुढच्या वर्षी लवकर या!!

Surekh

Pages