अभ्यास झाला होता तरी नापास झालो परीक्षेत जीवनाच्या सूत्र न्यारेच आहे

Submitted by निखिल झिंगाडे on 23 August, 2017 - 22:31

हे ही असेच आहे ते ही तसेच आहे
काही नसेल बाकी हे ही खरेच आहे

राज्य आहे लोकांचे लोकशाही आहे
तरी हे न सुटणारे प्रश्न बरेच आहे

वारा बराच आहे वादळ आलेच आहे
हे संकटात आज माणुसकीचे झरेच आहे

शेर जुनेच आहेत हे रचून ठेवलेले
होणारच नाही गझल हे ही खरेच आहे

सारे खुळेच आहेत जरा वेंधळेच आहे
शहाणपणा शिकवन्या आले सारेच आहे

उजेड मालवून गेला रात्र बरीच आहे
आठवणीत माझ्या हे उरलेे तारेच आहे

अभ्यास झाला होता तरी नापास झालो
परीक्षेत जीवनाच्या सूत्र न्यारेच आहे

गर्दीत माणसांच्या भेटतात मुखवटे अाता
मुखात आहे राम त्यांच्या

हाती सुरेच आहे

Group content visibility: 
Use group defaults