केला विचार जैसा..

Submitted by बाळ पाटील on 23 August, 2017 - 08:30

केला विचार त्याने जैसा तळातला
गेला सुटून तोवर मासा गळातला

सारेच थेट रस्ते झालेत वाकडे
येवून ऊंट गेला बुद्धीबळातला

"ही सार्वभौम पृथ्वी माझीच मालकी"
आहेस कोण तू पण कुठल्या बिळातला

नेत्रासमीप तुझिया तू राहु दे जरा
होईन अंश थोडा मी काजळातला

ते लेकरू जरी ती स्वप्नात पाहते
झरतो लगेच पान्हा बघ आचळातला
_बाळ पाटील

Group content visibility: 
Use group defaults