तुला उशिरा कळते आहे

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 29 July, 2017 - 00:35

एक पाखरू उडते आहे
वार्यासोबत लढते आहे

घर केव्हाचे गळते आहे
तुला उशिरा कळते आहे

राहू दे कोळ्याचे जाळे
घर त्याचेही बनते आहे

ह्या बोटीला छिद्र असावे
पाणी कुठून शिऱते आहे ?

पावसात कामावर आली
तापाने फणफणते आहे

चिऱा पाडल्या दंशाभवती
तरिही का विष भिनते आहे ?

उलट दिशेने पोहत जा तू
प्रयत्न कर ना... जमते आहे

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कमी शब्दात रचना.

चिऱा पाडल्या दंशाभवती
तरिही का विष भिनते आहे ?

हे छान