गुढ अर्थ

Submitted by शिवाजी शिवाजी on 17 July, 2017 - 08:36

गुढ अर्थ

न्यायचे सोबती, कोणा काय ठाव !
तरी धावा धाव, संचयासी !!

सुखाच्या शोधासी, करीता प्रयत्न !
होईना तो अंत, कष्टाचाही !!

वृत्ती समाधानी, ठेवोनी पहाता !
लागे सुख हाता, विचारांती !!

सांगोनी ते गेले, नश्वर ही काया !
तरी जडे माया, देहावरी !!

संताच्या वाणीत, वसे गुढ अर्थ !
जावो न तो व्यर्थ, म्हणे शिवा !!
©शिवाजी सांगळे, मो.+919545976589

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults