वडील

Submitted by वृन्दा१ on 17 June, 2017 - 13:49

कसेही कशानेही होत नाही मनाचे समाधान
झाड उन्मळून जाता वाऱ्यावर हताश पान
कसला पुनर्जन्म आणि कसली पुन्हा भेट
आता हृदयाचा हृदयाशी संवाद होईल थेट

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults
All Partners-10usd 300x250