चारोळी

Submitted by मीनल कुलकर्णी on 22 May, 2017 - 22:02

अरे पावसा, थोडा तरी वेळ दे
मला सावरायला....
आत्ता कुठे सुरुवात केली मी
मनातला पसारा आवरायला....
- मीनल

प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान