वडील

Submitted by वृन्दा१ on 9 March, 2017 - 12:35

अखेरच्या श्वासापर्यंत राहील
हीच सलणारी खंत
नाही ओलांडता आलं मला
आपल्यातलं वाळवंट

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults