जीवन नौका

Submitted by गवंडी ललिता on 23 December, 2016 - 06:42

आठवणींच्या लाटेवर हृदयाची नौका
डोळ्यांची पापणी वल्हवते नौका
खोलखोल आठवणीत डुबते नौका
सुख दु:खाच्या धारेत सापडते नौका
जीवनाच्या वादळाशी झुंजते नौका
डोळ्यांची पापणी वल्हवते नौका
उन सावलीच्या खेळात रमते नौका
सुखाची शीड उभारते ही नौका
जीवनाचा सागर ओलांडते नौका
डोळ्यांची पापणी वल्हवते नौका
फेसाळलेल्या लाटांवर डोलते नौका
दुःखाच्या भोव-यात घेरते नौका
जीवनाचा किनारा शोधते नौका
डोळ्यांची पापणी वल्हवते नौका
आनंदाची भरती दुःखाची ओहोटी
सुखाच्या शोधात फिरते नौका
शांत लहरीत विसावते नौका
डोळ्यांची पापणी वल्हवते नौका

-ललिता गवंडी, ७७४१०८५५६६

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान लिहिली आहे कविता...
सॉरी,खूप उशीर झाला वाचायला...