विनोदी लघुपट "पायथागोरसचे अदभूत प्रकरण!"

Submitted by सखा on 26 November, 2016 - 11:34

हो हि शॉर्ट फिल्म आधी बघितली आहे . ती तुमच्या लेखावरून हे मात्र आताच समजले. मस्त . खूप हसले होते त्यावेळी . आताही बघितली तोच अनुभव मस्तच Happy