आटवला सागर त्यांनी फसवाया चिल्लर मासे

Submitted by किरण कुमार on 22 November, 2016 - 03:42

ते ही तसे होते आणिक हे ही आहे असे
शिस्तीत चरणारे सारेच आहेत ससे

डोळे मिटून जेव्हा ढेकर दिला त्याने
कळले चूकून राहिले नोटांवरती ठसे

भरल्या किती तिजो-या समोर देव्हा-याच्या
रांगेत कुबेराचे मात्र रिकामे होते खिसे

कुणा भ्रांत भाकरीची ,कुणा भय दंडूक्याचे
दारात गोंधळी ते अहोरात्र वेडे पिसे

धन असोनि भिकारी त्याला उगाच भासे
आटवला सागर त्यांनी फसवाया चिल्लर मासे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान Happy