रात्रीस खेळ चाले....

Submitted by राजेंद्र देवी on 7 September, 2016 - 23:36

रात्रीस खेळ चाले....

गूढं त्या महाली
केस सोडून ती बसलेली
काळा मिट्ट अंधार अन
काजव्याने पण मान टाकलेली
अचानक एक टिटवी ओरडली
आढ्याशी भुते खदखदली
वारा नव्हता तरी अचानक
तावदानाची दारे खडखडली
रात्र खूपं वाढलेली
कोल्हे कुत्री केकाटली
झरोक्यातून सावली उतरली
मांजराने बाहुली पळवली....

राजेंद्र देवी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users