"का रे दुरावा, का रे अबोला" Hard Talk

Submitted by माधवा on 21 August, 2016 - 01:27

"का रे दुरावा, का रे अबोला"

13592638_1062607553817148_7155818238642519151_n.jpg

कोणत्या तरी वादावरून आपण एखाद्याशी अबोला धरतो. आता खरं सांगा! आपणही तेव्हा मनातून खूप बेचैन असतो. बरोबर ना! आपल्याला तो अबोला मनापासून नको असतो, पण काही कारणास्तव आपल्याला पुन्हा त्या व्यक्तीपाशी जाऊन बोलणं कठीण जात असेल. अशा वेळी ज्या व्यक्तीशी आपण अबोला धरलेला असेल, त्या व्यक्तीला भेटून एक ठिकाणी शांतपणे संवाद साधून तो वाद समोरसमोरच मोकळा करायचा. यालाच Hard Talk असंही म्हटलं जातं.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users