बदा...बदा... धबधबा!!!

Submitted by फारुक सुतार on 8 August, 2016 - 11:53

नमस्कार! मंडळी!!

धबधब्यांचे काही प्रचि शेयर करत आहे... आवडलेत तर नक्की सांगा...

प्रचि १:वरन्ध घाट १
IMG_6265.JPG

प्रचि २:वरन्ध घाट २
IMG_6278.jpg

प्रचि ३:वरन्ध घाट ३
IMG_6248.jpg

प्रचि ४:वरन्ध घाट ४
IMG_6294.JPG

प्रचि ५:ताम्हिनी घाट १
IMG_2425.jpg

प्रचि ६:ताम्हिनी घाट २
IMG_6082.jpg

प्रचि ७: ताम्हिनी घाट ३
IMG_2368.jpg

प्रचि ८: ठोसेघर १
IMG_9101.jpg

प्रचि ९: ठोसेघर २
IMG_9138.jpg

प्रचि १०: ठोसेघर ३
IMG_91321.jpg

प्रचि ११:वजराई
IMG_9486.jpg

प्रचि १२:अंबोली १
WP_20140819_13420140821202538.jpg

प्रचि १३:
WP_20140730_088.jpg

प्रचि १४:
IMG_2375.jpg

प्रचि १५:मनाली
DSC_7556.jpg

प्रचि १६:कोडाई केनोल
IMG_0342.jpg

प्रचि १७:
IMG_2391.jpg

प्रचि १८:
IMG_23801.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा मस्त !
एकेक फोटो स्क्रॉल करताना एकेका धबधब्यातून खालच्या धबधब्यात उड्या मारतच आलो...
तुमचे फोटो नेहमीच मस्त असतात..

मस्त आहेत सर्व फोटो. आवडले.

काही फोटोतील हिरवा रंग थोडा कमी कराल का. IMHO प्रोसेसिंग मधे काहीतरी गडबड झाल्याने त्याचा नैसर्गीक्पणा गेला आहे.

धन्य...धन्य...धन्यवाद! मंडळी... खुप छान प्रतिक्रिया... डोळे त्रुप्त झाले वाचून... Happy

प्रचि १३ आणि १४ हे लोनावळ्याहून ताम्हिनी घाटा कडे जाताना वाटेत टिपलेत...

प्रचि १७ आणि १८ हे पट्टा किल्याहून परतत असताना, कोकणवाडी नावाचे गाव आहे तेथे आसपास टिपले आहेत...

सुंदर प्रची.
फक्त धबधब्यासाठी संगमेश्वर जवळच्या मार्लेश्वर ला जाऊन या. पारणं फिटयो होईल. ह्यावर्षी पावसामुळे अजून भारी झाला असेल आता.

मार्लेश्वरला जाऊन या>>>>>>:अरेरे: इथे जवळ सिंहगड दुरापास्त झालाय तिथे कोकण दूर राहीले. राहिले धबधबे दूर माझे.

धन्यवाद! देवकी, चैत्राली, अन्जू, प्रांजल, अंकु, रश्मी आणि जव्हेरगंज....

@प्रांजल... मार्लेश्वरला भेट नक्कीच द्यायची आहे...